logo 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAKANTIEWONING “BUITENSHUIS”


Urselweg 92 - 9990 Maldegem-Kleit

 • Dieren worden niet toegelaten.
 • Het water- en elektriciteitsverbruik zijn in de huurprijs inbegrepen, voor zover dit over een normaal gebruik gaat.
 • Er is internet aanwezig in de woning, het gebruik van het internet tijdens de huurperiode is volledig op de verantwoordelijkheid van de huurder. Al het internet verkeer wordt geregistreerd op ons IP adres, illegaal downloaden is verboden.
 • We verwachten dat het afval gesorteerd wordt en het huis netjes (bezemschoon) achtergelaten wordt bij vertrek. Wanneer er extra schoonmaakwerk is zal dit verrekend worden via de waarborg.
 • Wij sorteren : PMD (blauwe zak) en restafval (witte zak). Glas, keukenafval, karton en papier worden ook apart gesorteerd. De witte vuilniszak moet op maandagavond aan de straatzijde geplaatst worden (die wordt dinsdagochtend opgehaald).
 • Er is 1 witte vuilniszak in de prijs inbegrepen. Toeslag voor extra vuilniszakken bedraagt € 2,00 per zak.
 • De huurders moeten hun eigen bedlinnen boven de aanwezige bescherming aanbrengen. Dus zeker niet vergeten mee te brengen: kussensloop, hoeslaken en dekbedovertrek.
 • Keukengerei moet gereinigd en ordelijk op de voorziene plaats teruggezet worden.De woning is voorzien voor max. 10 personen. Het aantal personen dat de woning betrekt mag niet hoger zijn dan vermeld.
 • De woning mag nooit onderverhuurd worden. Als u de woning voor een bepaalde periode huurt, wordt er verondersteld dat u zelf met groep gedurende die hele periode gebruik maakt van de woning. Een vakantieperiode opsplitsen met een tweede groep wordt niet toegelaten, zeker niet zonder voorafgaand overleg met uitbaters.
 • Het betreffende contract is afgesloten voor de vermelde periode. De huurder heeft geen recht op de vakantiewoning buiten deze periode. De woning mag voor de gehuurde periode niet doorverhuurd worden aan andere personen.
 • Alle voorwerpen, aanwezig in de woning, blijven eigendom van de verhuurder.
 • Het huis wordt aangeboden in goede staat en dient in die hoedanigheid te worden verlaten. Bij nalatigheden of vernielingen wordt de kostprijs van de schade doorgerekend aan de huurder.
 • Wanneer er bij aankomst iets niet in orde is, verwittigt u onmiddellijk de eigenaar. Indien u nalaat dit te doen, kan de eigenaar de waarborg achteraf inhouden.
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid t.o.v. de huurders voor : Lichamelijke letsels die u overkomen in het huis tijdens uw verblijf.Materiële schade aan uw bezittingen tijdens het verblijf. Diefstal van uw goederen tijdens het verblijf.
 • De huurder draagt zorg voor de woning. We zijn een gezinsvriendelijke vakantiewoning, als het verblijf een gezellig samenzijn is met vrienden of familie dan zijn jullie van harte welkom. Als het de bedoeling is om een fuif te houden dan is ons verblijf hiervoor niet geschikt. Wil hiermee rekening houden bij het boeken. Wij vragen respect op te brengen voor de buurt en de buren niet te storen met overdreven lawaai.
 • Er is een politiereglement van kracht dat nachtlawaai administratief kan beboeten.
 • De eigenaars zijn gemachtigd om aan elk verblijf een einde te stellen wanneer de groep zich duidelijk onverdraagzaam opstelt of de leefregels en een goed nabuurschap niet naleeft, dit zonder de terugbetaling van de gestorte huurbedragen.
 • De eigenaar kan op ieder ogenblik zijn eigendom betreden om nazicht te doen van de binneninstallaties, verwarming, onderhoud van het gazon en dit zonder de toestemming van de huurder. De eigenaar is gehouden de privacy van de huurder te respecteren.
 • Bij het verlaten van de woning moeten ramen en deuren altijd op slot zijn. Bij het verlaten van de woning op het einde van het verblijf, moet de thermostaat van de beneden - en bovenverwarming op de nachtstand (maantje) staan.
 • Annulatievoorwaarden: Indien u, van uw boeking afziet, wordt de betaalde waarborg als vergoeding behouden en hebben de huurders geen recht om dit bedrag terug op te eisen.
 • De waarborg wordt teruggestort binnen de week na uw verblijf, tenzij er opmerkingen zijn. Alle schade door ons vastgesteld, wordt schriftelijk of per mail overgemaakt aan de  verantwoordelijke van de boeking. Die persoon staat ook in voor de volledige vergoeding van
  de schade.
 • De sleutel moet bij vertrek op de door ons afgesproken plaats worden achtergelaten. Bij verlies van de sleutel worden kosten in rekening gebracht.

INFORMATIE EN ADRESGEGEVENS VAN VERANTWOORDELIJKEN:

Verantwoordelijk voor de uitbating :
Michel De Pauw- Marieke Vanwildemeersch
Kleitkalseide 165
9990 Maldegem – Kleit
050/380550
0478/26.18.06
0479/56.07.24